Workshops voor mensen die beroepsmatig in aanraking komen met existentiële nood

“Het is een proces van vertrouwd worden met ons vermogen open te blijven, ook bij diepe pijn en leed”  Edel Maex

Wanneer je beroepsmatig met existentiële nood in aanraking komt is het van belang dat je stil kunt staan bij wat dit werk van je vraagt en wat je erbij steunt.
De Werkschuur biedt workshops en trainingen existentiële zorg voor professionals in die werkzaam zijn in settingen waar patiënten en hun naasten leven met een levensbedreigende diagnose (bijvoorbeeld in de oncologie), en in de palliatieve zorg.

Hoe speelt je eigen visie op leven en sterven een rol in je omgang met mensen met een levensbedreigende ziekte? Hoe ga je om met lastige vragen, of met de druk die soms op je wordt uitgeoefend om te (be)handelen? Hoe ga je als professional in de organisatie om met de angsten, onzekerheden en levensvragen van een patiënt? Hoe spreek je met iemand voor wie de toekomst onzeker is of voor wie het er slecht uitziet? En met diens familie? Hoe ga je om met de emoties van je collega’s? En met je eigen emoties? Hoe hanteer je een moeilijk stervensproces? Wat kan je nog bieden als je letterlijk met ‘lege handen’ staat?

Inhoud

In deze bijscholing leren deelnemers zowel professioneel te handelen als een open hart te houden, waardoor de kwaliteit van de zorg rondom levensbedreigende diagnoses, laatste levensfase en sterven verbetert en burn-out klachten voorkomen worden.

Er is aandacht voor:

zorg voor de zorggever: eigen verhouding tot sterven; stressreductie door mindfulnesstraining; zelfzorg;

zorg voor de zorgvrager: omgaan met heftige emoties en machteloosheid; levensvragen;

zorg voor het team: implementatie van het geleerde op de werkvloer; attitude; teamspirit; acties; intervisiemethode rondom palliatieve zorg: steun geven en ontvangen.

Voor wie

Zorgprofessionals of vrijwilligers die werkzaam zijn in de thuiszorg, ziekenhuis, een woon-, zorgcomplex, of hospice.

Neem contact op voor een oriënterend gesprek en een offerte op maat.