Compassie workshop voor mensen die met mensen werken

In deze workshop maakt u op praktische wijze kennis met compassie als vaardigheid die we kunnen ontwikkelen en versterken, waardoor we in alle professionele interacties stevig kunnen blijven staan met een open hart.

  • Hoe kan ik mij openstellen voor de lijdenslast van de ander, zonder mijzelf er in te verliezen?
  • Hoe kan ik professioneel blijven zonder me af te sluiten?
  • Hoe kan ik betrokkenheid tonen, zonder dat het mij veel meer tijd kost?
  • Hoe kan ik geconfronteerd met emoties van de ander, overeind blijven?
  • Wat kan ik nog iemand bieden als ik feitelijk met lege handen sta?

Compassie is een vaardigheid die we kunnen trainen.  We maken kennis met het G.R.A.C.E model voor compassie in professionele interacties van Joan Halifax en met compassie-oefeningen uit het gerenommeerde trainingsprogramma van Erik van den Brink en Frits Koster Compassievol leven. Oefeningen die je meteen kunt gaan inzetten in je werk (en je leven).

“Care is bij de ander zijn, mee-lijden, mee-voelen. Care is compassie. Het is de waarheid opeisen dat de ander mijn broeder of zuster is, menselijk, sterfelijk, kwetsbaar, zoals ik zelf. [..] Vaak kunnen we geen cure bieden, maar we kunnen altijd care bieden. To care is to be human.” – Henri Nouwen

Programma

De workshop is interactief en bestaat uit een combinatie van presentatie, theoretische onderbouwing en praktische oefeningen aan de hand van concrete ervaringen op het werk. E.e.a. is afhankelijk van aantal deelnemers,en specifiek relevante thema’s in het betreffende team of de betreffende organisatie.

Neem contact met ons op voor overleg en een offerte op maat.

Voor wie

Deze workshop is aanvankelijk ontwikkeld voor mensen in de zorg. We bieden deze workshop sindsdien  ook aan in andere sectoren waar mensen met mensen werken. Kenmerkend is dat een aantal van de professionals regelmatig het gevoel hebben afgestompt of onverschillig te raken, of juist overweldigd worden door de intensiteit van situaties die zij tegenkomen. Bijvoorbeeld: penitentiaire instellingen, politie, lokale overheden, UWV’s, instanties die met vluchtelingen werken en onderwijs. Het gaat erom te leren in situaties waar emoties een rol spelen, professioneel te kunnen blijven handelen zonder de verbinding met de ander te verliezen. Van mens tot mens, ook als het moeilijk is, en er geen kant-en-klare oplossing voorhanden is.