In silence, words are forgotten.
In utter clarity, things appear.

— Master Hung-chi Chen-chueh (1091-1157)

Een stiltedag en vijf donderdagavonden waarin de meditatiebeoefening in de zentraditie leidend is. Wil je na of naast de mindfulness training meer leren over het boeddhisme en zen, teksten bestuderen en aan de hand van een thema de diepte in gaan? Hou je van oefenen in stilte? De trainingsavonden bestaan uit zitmeditatie (zazen) en loopmeditatie (kinhin), dharmales aan de hand van het samen lezen en bespreken van een tekst.  

Achtergrondinformatie:

Zen is een eeuwenoude traditie, geworteld in het boeddhisme. Zenmeditatie wordt door mensen van alle gezindten beoefend. Het kan worden beschouwd als een universele en praktische methode om te komen tot meer inzicht en ontspanning, waardoor je balans brengt in je leven.

Zenmeditatie kan door iedereen beoefend worden, zittend op een kussen of bankje of op een stoel. De kern van zenmeditatie is het zitten met aandacht (zazen). Tijdens zazen leren we op een heldere, wakkere en tegelijkertijd ontspannen manier stil aanwezig te zijn bij wat er is van moment tot moment.

Samen zitten geeft stimulans en continuiteit aan de beoefening en fungeert als een goede aanvulling op het mediteren thuis. Het beoefenen van zenmeditatie geeft verdieping en verbetert de kwaliteit van leven, doordat we meer ruimte gaan ervaren in onszelf. We durven mensen en situaties directer tot ons te laten spreken, waardoor onze reacties natuurlijker worden en meer effectief. Het kan ons helpen een bijdrage te leveren aan een meer harmonieuze samenleving.

Deze ervaring is levend gehouden en doorgegeven door een ononderbroken reeks van boeddhistische meesters. In de zentraditie wordt het persoonlijke contact met een erkende leermeester als onontbeerlijk geacht.  Annetje beoefent zenmeditatie sinds 1994 in de internationale White Plum Asangha, gesticht door Maizumi Roshi (1931-1995). Zij is leerling van Irene Kaigetsu Kyojo Bakker Sensei. Annetje ontving in 2018 van haar zenleraar de dharmanaam Jikai (Compassion Ocean).

Startdata

Geen trainingen