De Werkschuur mindfulness training   Privacy beleid

De Werkschuur mindfulness training (website-adres: https://dewerkschuur.nl) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

In ons registratiebestand bevinden zich de gegevens die je bij getoonde interesse of aanmelding voor een programma, of voor onze nieuwsbrief, aan ons hebt doorgegeven. Wij gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden over het programma waarvoor je belangstelling hebt getoond of waar je je voor hebt ingeschreven (beoordeling en bevestiging aanmelding etc.), en om je nieuwsbrieven te sturen.

De Werkschuur geeft de door jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan externe partijen, behalve in de volgende gevallen:

  • Wanneer informatie nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (denk aan een lijst met namen van deelnemers die onze trainers krijgen),
  • bij de verzending van nieuwsbrieven via externe programma’s MailChimp en/of MailPoet,
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van De Werkschuur. Neem hiervoor contact op via het online contactformulier of per mail: info@dewerkschuur.nl. In onze nieuwsbrieven staat altijd een link om je weer af te kunnen melden.

De Werkschuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In principe hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar (de wettelijke bewaartermijn volgens de Belastingdienst). Wil je je gegevens eerder laten verwijderen, kun je dit altijd via de email aan ons doorgeven.

Cookies

DeWerkschuur.nl maakt zeer beperkt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Zij/hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste aanmeldingen. Naast deze functionele cookies bestaat er nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) surfgedrag en worden veelal gebruikt om bezoek op een website te analyseren (aantal bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc.). Met betrekking tot dit laatste type cookies maakt onze website alleen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen, naar je op te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dewerkschuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Werkschuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen

De Werkschuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. De nieuwste versie van dit document zal steeds op de website worden geupload.