In onze retraites gaan we terug naar de eenvoud van de zenmeditatie beoefening.

Eenvoudigweg zitten, eenvoudigweg lopen. Bewegen met milde aandacht.

Eenvoudigweg zijn.

Aandacht voor het kleine, voor het vanzelfsprekende.

Minder prikkels en input, geen ‘moetens’ of eisen, hoeven presteren of bereiken.

Stilte.

Steeds weer terugkomen bij eenvoudigweg zijn, in het huidige moment.

We zijn veelal in stilte en offline. Je hebt sociaal verlof en hoeft dus alleen voor jezelf te zorgen.

De begeleiding door Annetje Jikai is ervaren, liefdevol en ontspannen. Als we elkaar nog niet ontmoet hebben gaat een kennismakingsgesprek aan deelname vooraf.

Ervaring met (zen)meditatie, mindfulness en stilte is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

ENGLISH:

In our retreats we return to the simplicity of Zen meditation practice. Simply sit, simply walk.

Move with gentle attention.

Simply be.

Attention to the small, to the obvious.

Fewer incentives and input, no ‘musts’ or requirements, no need to perform or achieve.

Silence.

Always coming back to simply being, in the present moment. 

We are often in silence and offline. You have ‘social leave’ and therefore only have to take care of yourself.

The guidance provided by Annetje Jikai is experienced, loving and relaxed.

If we have not yet met, an introductory meeting precedes participation.

Experience with (Zen) meditation, mindfulness and silence is desirable, but not necessary.

Startdata