Zenmeditatie bij Zen Spirit, Online, en in De Kleine Hut Sangha

Openheid, moed en vertrouwen

Zen Spirit is in 2004 opgericht door zenleraar Irène Kaigetsu Bakker Roshi. De rode draad die door Zen Spirit loopt is de houding of geestesgesteldheid, die ons in staat stelt alles wat zich in ons leven aandient met openheid, moed en vertrouwen tegemoet te treden.

Er zijn doorgaande Zen Spirit meditatiegroepen in Groningen, Arnhem, Geldermalsen en Rosmalen, die mensen de mogelijkheid bieden hun zen beoefening te ondersteunen en te verdiepen.

Zen Spirit Online Ochtend Zazen 

Maandag t/m vrijdag van 7:00-8:00 uur: Ochtendmeditatie in stilte (zazen) via zoom. Een fijne verbindende manier om je dag te beginnen. Je kunt per keer bepalen of je meedoet. Kosteloos, vrijblijvend, verbindend

 

Zen Spirit Groningen Sangha – wekelijks

Zen Spirit Groningen wordt geleid door Annetje Jikai Brunner Sensei, eerste dharma opvolger van Irène Kaigetsu Roshi.

Annetje Jikai en Irène Kaigetsu oktober 2022

Deze wekelijkse meditatieavond van Zen Spirit is op dinsdag van 19.45 – 21.30 uur in het Vipassanacentrum, Kamerlingh Onnesstraat 71 in Groningen. We beoefenen daar zitmeditatie (zazen) afgewisseld met loopmeditatie (kinhin). Regelmatig is er dharmales en mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met Jikai Sensei. Alle avonden eindigen met soetra zingen en incidenteel is er een service (Boeddhistische dienst), of luisterkring.

Enso door Mark Hommes

Wil je meedoen en heb je weinig of geen meditatie-ervaring: laat het ons weten dan spreken we af voor individele instructie. 

Tussentijds instromen is altijd mogelijk. Neem contact met ons op: 06-45085157 / info@dewerkschuur.nl.

 

“De kleine hut en het rijke veld” – online sangha avond maandelijks

Elke derde donderdag van de maand bieden we de online zen avond “De kleine hut en het rijke veld” – ONLINE zenavond met Annetje Jikai sensei, een inspirerende sessie met meditatie, dharmales en vraag en antwoord. Voor iedereen toegankelijk, op donatiebasis.

Op donatiebasis. Beluister “De Kleine Hut en Het Rijke Veld” dharmales opname van september 2023

Zen Spirit online ochtend zazen – dagelijks

Maandag t/m vrijdag van 7:00-8:00 uur: Ochtendmeditatie in stilte (zazen) via zoom. Een fijne verbindende manier om je dag te beginnen. Je kunt per keer bepalen of je meedoet.  Vrijblijvend, verbindend,. Kosteloos

Zen Spirit landelijk

Behalve de wekelijkse meditatiegroepen is het mogelijk deel te nemen aan studiedagen en zowel korte als langere retraites (sesshin). Agenda en informatie over al het aanbod van Zen Spirit vind je op de pagina Zen Spirit landelijk

Lineage

Irène Kaigetsu Roshi, Joan Halifax Roshi, Berni Glassman Roshi

In het zenboeddhisme wordt grote waarde gehecht aan de directe overdracht van leraar op leerling. Na vele jaren van onderricht en beoefening kan een leraar besluiten om een leerling formeel te erkennen als leraar in de traditie van zen. Dit wordt dharma-transmissie of Denbo genoemd.

Door dharmatransmissie wordt de nieuwe leraar opgenomen als leraar in de opvolgingslijn (lineage) van leraren van de historische Boeddha tot nu. Dit vindt plaats tijdens een zeer uitgebreide privéceremonie tussen leraar en leerling in aanwezigheid van een getuige, die zelf ook transmissie heeft ontvangen.  Annetje Jikai Brunner kreeg in 2018 hoshi, en werd daarmee dharmaholder van Irène Roshi. In oktober 2022 kreeg zij van Irène Roshi dharmatransmissie en werd daarmee formeel als zenleraar bekrachtigd.

Irène Kaigetsu Bakker Roshi, Joan Halifax Roshi, Annetje Jikai Brunner Sensei

Gedragscode

Ethisch verantwoord gedrag vormt de basis van onze beoefening en is voorwaarde om voor iedereen die met Zen Spirit te maken heeft een veilige, betrouwbare omgeving te creëren.

Bij Zen Spirit committeren wij ons aan de ‘Code of ethical conduct’ van de White Plum Asangha.

Wij gaan er van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag vanuit de intentie geen kwaad te willen berokkenen. Een sfeer van integriteit en vertrouwen in elkaar, waarin onderlinge vertrouwelijkheid en openheid wordt gerespecteerd.

Grensoverschrijdend gedrag vinden wij ontoelaatbaar, zowel tussen leraar en leerling als bij deelnemers onderling. Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend of ongepast gedrag, dan is Annetje Jikai Brunner het eerste aanspreekpunt.

Daarnaast is binnen de Zen Spirit Sangha psychologe Tjallie Gendo Doorman aangesteld als intern vertrouwenspersoon (tjalliedoorman@gmail.com).

Mocht er intern geen bevredigende oplossing zijn gevonden, dan kan contact opgenomen worden met een van de externe vertrouwenspersonen van de BUN, Thijs Huijs of Petra Steverding, beide gecertificeerde en ervaren vertrouwenspersonen:
https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/

 

 

 

Startdata